Over Greenfarm: Van broedei tot kuiken

Foto van de legnesten bij Greenfarm

legnesten bij Greenfarm

Op het bedrijf Greenfarm VOF worden vleeskuikenouderdieren gehouden. Dit houdt in dat er kippen en hanen in de stallen lopen die eieren leggen waar een kuikentje uit komt. Wij verkopen de eieren aan een broederij. Deze broederij broedt de eieren uit totdat er na 21 dagen een kuikentje wordt geboren. (Zo’n broedproces kun je bijvoorbeeld bekijken op de volgende pagina: www.kuikenbroederijvanhulst.nl)

Na hun geboorte gaan de kuikens naar de vleeskuikenhouder. Deze verzorgt de kuikens totdat ze geschikt zijn om naar de slachterij te gaan, waar ze na de slacht verder verwerkt worden. Hierna worden ze geleverd aan de supermarkt of de slager.

In de stal

In de stal van Greenfarm scharrelen de hennen en hanen door elkaar. De kippen komen op een leeftijd van ongeveer 20 weken op het bedrijf aan. Tot die tijd hebben ze op een opfokbedrijf geleefd waar de kip is opgegroeid tot een volwassen dier.

Als de kippen 23 weken oud zijn beginnen ze met het leggen van broedeieren. Om ervoor te zorgen dat de eieren bevrucht zijn, lopen er ongeveer 9% hanen tussen de kippen. Als de eieren niet bevrucht zijn dan kan er geen kuiken uitkomen en zijn ze dus niet geschikt om te verkopen.

Foto van het eieren rapen

Eieren rapen (door de moeder van Ben)

De kippen kunnen hun eieren leggen in speciaal daarvoor bestemde legnesten waar ze vrij in en uit kunnen lopen. Het eten en drinken gebeurt allemaal automatisch op vaste tijden zodat de kippen lekker in hun ritme blijven. Als ze 60 weken oud zijn dan worden de kippen opgeladen en gaan ze naar de slachterij. Dat gebeurt omdat ze dan te oud zijn om nog rendabel te produceren.

Het werk

De eieren komen natuurlijk niet vanzelf in de broederij terecht. Dagelijks worden de eieren die de kippen in de nest gelegd hebben tweemaal verzameld m.b.v. de eierinpakmachine. De eieren die de kippen op de grond (buiten het legnest) leggen, worden ongeveer 4 maal per dag verzameld. Naast deze werkzaamheden zijn er nog tal van andere klussen zoals het wegen van de hanen, het selecteren van dieren, het opgeruimd houden van de stallen en natuurlijk de administratie.

Keten

Het produceren van broedeieren staat niet op zichzelf maar gebeurt in een soort keten van bedrijven. De jonge kippen worden gekocht van de opfokorganisatie en het voer komt van de mengvoerfabrikant. Deze zorgt er ook voor dat de broedeiafzet naar de broederij gegarandeerd is. Dit alles moet goed op elkaar zijn afgestemd om de juiste hoeveelheid en de goede kwaliteit filet op het juiste moment in het winkelschap te hebben liggen. Daarom wordt er in de keten veel overlegd en deelgenomen aan kwaliteitssystemen waaronder ‘IKB’ en het ‘actieplan salmonella en campylobacter’. Meer hierover kun je vinden op de volgende website: www.pve.nl Sinds 2003 hebben we afspraken gemaakt met het ministerie van landbouw en voedselveiligheid én de dierenbescherming over hoe we onze dieren houden. Te denken valt aan afspraken over het aantal dieren per m2, hoeveel scharrelruimte er moet zijn; voerruimte, aantal zitstokken enzovoorts. Ook dit vind je op de site van pve.

Als je meer wilt weten of originele ideeën hebt, kun je ze altijd aan ons voorleggen: info@greenfarm.nl ! Wij beantwoorden ze graag. Ook suggesties en meningen zijn van harte welkom omdat wij graag van jullie willen vernemen hoe je vindt dat wij het doen, maar ook wat we zouden kunnen verbeteren.

greenfarm-Hoogeloon2


GreenFarm Hoogeloon
Familie Beerens

Laatste berichten: