Vleeskuikenouderdieren op twee locaties!

ben2

Ben Beerens controleert de legnesten tussen 2 rondes


Artikel in: “Schakel in Succes” (pagina 22).
Pluimveehouder Ben Beerens stelt hoge eisen. Aan zichzelf en aan zijn leveranciers. Alleen zo kan hij voldoen aan de strenge hygiënenormen die voor de productie van broedeieren gelden. En aan zijn eigen streven om het iedere ronde weer beter te doen.

Ben Beerens heeft samen met zijn vrouw Karin een bedrijf met 60.000 vleeskuikenouderdieren in Hoogeloon. Op het naastgelegen ouderl?k bedrijf houdt hij, in maatschappij met zijn ouders Hendrik en Maria 30.000 ouderdieren.
“Deze locatie willen we doorontwikkelen tot 50.000 dieren. Met twee locaties kun je twee leeftijden houden en heb je dus spreiding in risico en kapitaal.”

Hygiëne

Prioriteit nummer een is hygiëne. “Dat is er echt ingehamerd door mijn vader, en terecht. Iedere 10 weken vindt er namelijk bloedonderzoek plaats en om de week moeten we salmonella monsters nemen. Als die positief zijn, betekent dat het einde voor dat koppel. Tijdens de ronde komt er dan ook vrijwel niemand in de stal.
“De dierenarts komt op maandagochtend, net als het voer. Maarten Bennenbroek, onze begeleider vanuit Pluvita en Agrifirm Feed, komt in het begin van de ronde en daarna niet meer. Wij hebben wel wekelijks contact. Over marktontwikkelingen of technische zaken.

Omdat Beerens de broedeieren exporteert naar Rusland, is hij vrij in de keuze van zijn toeleverancier.
“Sinds die tijd voeren we van Agrifirm. Ik heb rechtstreeks contact met nutritionist Ria Wiltenburg. lk wil snel schakelen met degene die het voer maakt.‘

De pluimveehouder krijgt de jonge dieren via Pluvita van opfokker Jacobs uit Duizel.
‘Goede opfok is belangrijk. Ik help zelf met kippen wegen en overleg regelmatig met lacobs. Over het lichtschema, of de stalinrichting. Pluvita stuurt iedere paar weken een rapportage met de voortgangsresultaten van het opfokkoppel.°

Verder komen

Beerens streeft ernaar om iedere ronde beter te scoren dan de vorige.
“Zaken als eieren verzamelen, kun je uitbesteden. Maar het wegen van de dieren en de controle, doe ik zelf. Net als de afzet en de inkoop van voer en kippen. Daar kun je het verschil mee maken. Voor een hoger bevruchtingspercentage, hogere productie of lagere kosten. Het gaat uiteindelijk om de voerwinst.”

Beerens probeert regelmatig iets nieuws uit. Andere verlichting, hennen met onbehandelde snavels, of een nieuw voerconcept.
“Omdat wij alles heel nauwkeurig bijhouden is het voor Agrifirm ook interessant om nieuwe producten bij ons te testen. Iedere ronde verbeteren, betekent ook iedere ronde iets nieuws.”


GreenFarm Hoogeloon
Familie Beerens

Laatste berichten: